Vanguard – CJ53A (柱腳盆)

首頁產品柱腳盆面盆Vanguard – CJ53A (柱腳盆)

上盤圓潤曲線搭配筆直下柱

呈現出現代樸實感

光滑表面瓷器容易清理保養

百搭白色系適用於多數現代浴室裡

  • 品名 : Vanguard CJ53A 柱腳面盆
  • 型號 : CJ53A
  • 尺寸:590x486x800mm